Wpisy oznaczone ‘przysłowia’

Przysłowia polskie

wtorek, 12 Lipiec 2011

Przysłowia polskie

Kto pod kim dołki kopie, ten się śmieje ostatni.

Nie ma tego złego, co by nam nie wyszło.

Gość w dom – dziecko w drodze.

Co za dużo to niezdrowo, ale od przybytku głowa nie boli.

Dopóty próżny dzban wodę nosi, dopóki wół do karety nie naleje.

Darowanemu koniowi wszystkie kozy skaczą.

Na pochyłe drzewo to i Salomon nie naleje.

Kto rano wstaje, ten się g* wyśpi.

Nie wszystko złoto co się święci garnki lepią.

Kto rano wstaje ten sam sobie szkodzi.

Lepszy wróbel w garści niż skrzypek na dachu.

Nosił wilk razy kilka dopóki mu się ucho nie urwało.

Kto rano wstaje, ten leje jak wół na malowane wrota.

Nie wszyscy święci w garnki leją jak z cebra.

Gdzie kucharek sześć tam zero zero siedem zgłoś się.

Gość w dom, żona w ciąży!

Gość w dom, garnek wody do rosołu!

Gdzie kucharek sześć, tam wióry lecą.

Tym chata bogata co ukradnie tata.

W marcu jak w kierpcu.

Gdzie kucharek sześć, tam garnizonowy punkt żywienia!

Gość w dom Bóg wie po co???

Czym chata bogata – tym goście rzygają!!

Jeśli nie chcesz mojej zguby, daj mi banknot, ale gruby

Kto pod kim dołki kopie, ten będzie na topie.

Lepszy cyc, niż nic.

Trzy razy powąchaj, zanim nasikasz.

Nie taka kobieta straszna jak się umaluje.

Cicha woda po kisielu.

Gdy koń się śmieje to nie ma żartów.

Ten się śmieje ostatni co najwolniej kojarzy.

Krowa krowie mleka nie wypije.

Lataj LOTem to zobaczysz.

Lepsze włosy z łupieżem, niż łupież bez włosów.

Kobieta bez mężczyzny jest jak ryba bez roweru.

Lepszy maluch w garażu, niż Opel w telewizorze.

Lepszy pieniądz w garści, niż fundusz Pioneer na dachu.

Pij Cola-Cao, póki gorące.

Koszula z Wółczanki bliższa ciału.

Bez pracy nie ma rogalików Star Foods.

Dopóty dzban wodę nosi, dopóki Zepter mu się nie urwie.

Kto pod kim dołki kopie, temu Pan Bóg daje.

A kto rano wstaje, ten w nie wpada.

Kto pod kim dołki kopie – Ten szybko awansuje.

Jak cię widzą – to pracuj.

Nie rób drugiemu… między drzwi.

Nie wkładaj palca, gdzie tobie nie miło.

Na pochyłe drzewo i Salomon nie naleje.

Jaki pan, tak się wyśpisz.

Kto rano wstaje temu Pan Bóg kule nosi.

Jak sobie pościelesz to mnie zawołaj.

Kto rano wstaje ten leje jak z cebra

Kto rano wstaje ten jest nie wyspany.

Kto rano wstaje temu Pan Bóg rozum odbiera.

Kto dołki kopie ten ma dobrą łopatę

Jak byś się nie obracał d* zawsze z tyłu.

Lepsze kucharki w garści niż złoto bez ognia.

Nie wszystko IBM co się świeci.

Takich trzech jak nas dwóch, to tak, jakby nikogo nie było.

Komu w drogę, temu nostalgia.

Przysłowia łacińskie

wtorek, 12 Lipiec 2011

Przysłowia łacińskie

A
Ab equis ad asinos – Z koni na osły, z deszczu pod rynnę
Ab hinc – Od zaraz, od tego miejsca
Ab hoc et ab hac – O tym i owym, tak i siak
Ab Iove principum – Początek od Jowisza, zaczynać od sprawy (osoby) najważniejszej – Wergiliusz Eklogi
Ab ovo – Od jaja, od samego początku – Horacy O sztuce poetyckiej
Ab urbe condita – Od (roku) założenia miasta
Abusus non tollit usum – Nadużycie nie niweczy prawa do właściwego użycia
A capite ad calcem – Od głowy do obuwia, od stóp do głów, w całości
Accusare nemo se debet – Nikt nie musi oskarżać siebie samego
Acta est fabula – Sztuka jest odegrana, skończona
Acu rem tetigisti – Dotknąłeś rzeczy igłą, trafiłeś w sedno
Ad absurdum – Rozumowanie doprowadzone do niedorzeczności
Ad acta – Sprawa odłożona do akt, którą nie trzeba się już dłużej zajmować
Ad aperturam libri – Wyłożyc treść zaraz po otwarciu książki, bez przygotowania
Ad augusta per angusta – Do wielkich (osiągnięć) przez wąskie (trudne ścieżki)
Ad captandum (vulgus) – Dla przypodobania się pospólstwu, dla zabawienia tłumu
Ad infinitum – Do nieskończoności, bez końca
Ad interim – Tymczasowy, chwilowy
Ad Kalendas greacas – Nigdy, na świętego nigdy – cesarz August
Ad libitum – W dowolej ilości, bez ograniczeń
Ad limina apostolorum – Do progów apostolskich, do Rzymu
Ad maiorem Dei gloriam – Na większą chwałę bożą – Ignacy z Loyoli
Ad modum Minelli – Na sposób Minelliego, bryki zawierające dosłowne, ogłupiające uczniów przekłady z klasyków greckich i rzymskich
Ad multos annos – Życzenie wielu lat życia
Ad nauseam – Aż do mdłości, do obrzydzenia
Ad notam – Do wiadomości
Ad oculos – Naocznie
Ad patres – Do ojców, na tamtem świat
Ad perpetuam rei memoriam – Na wieczną rzeczy pamiątkę
Ad personam – Rzecz powiedziana konkretnej osobie
Ad publicandam – Do opublikowania, obwieszczenie
Ad referendum – Do zreferowania, do zdania sprawy
Ad rem – Do rzeczy, do głównego tematu
Ad utrumque paratus – Przygotowany na wszystko
Ad valorem – Według wartości
Advocatus diaboli – Adwokat diabła, obrońca sprawy niesłusznej albo złej
A fortiori – Tym bardziej
Amant alterna Camenae – Muzy lubią śpiew urozmaicony – Wergiliusz Eklogi
Amantes amantes – Zakochani są jak szaleńcy – Terencjusz Dziewczyna z Andros
A mensa et toro – Od stołu i łoża
Amicus certus in re incerta cernitur – pewnego przyjaciela poznaje się w niepewnym położeniu Laelius

**********
Amicus Plato, sed magis amica veritas – Miłuję Platona, lecz milsza mi prawda
Angulus ridet – Ten zakątek uśmiecha się (do mnie), uśmiecha mi się – Horacy Ody
Apage, Satana! – Idź precz szatanie!
A posse ad esse – Od możliwości do rzeczywistości
A posteriori – Z następstwa, poznanie z doświadczenia
Apparent rari nantes in gurgite vasto – Gdzieniegdzie widać ich, pływających po bezkresnej głębine – Wergiliusz Eneida
A priori – Z założenia, poznanie przez dedukcje, intuicyjnie
Arcades ambo – Obaj są Arkadyjczykami, obaj są skłonni do złośliwych psot, obaj warci siebie – Wergiliusz Eklogi
Argumentum ad baculum – Argumentacja odwołująca się do kija, próba zastraszenia
Argumentum ad hominem – Argumentacja do człowieka, odwołanie się do namiętności lub uprzedzeń słuchacza
Argumentum ad crumenam – Argumentacja do mieszka, odwołująca się interseów materialnych słuchacza
Argumentun ad ignorantiam – Argumentacja odwołująca się do nie wiedzy słuchacza
Argumentum ad invidiam – Argumentacja odwołująca się do zawiści lub uprzedzeń słuchacza
Argumentum ad iudicium – Argumentacja odwołująca się do zdrowego rozsądku
Argumentum ad personam – orgumentacja odnosząca sie do osoby, zarzut natury osobistej
Argumentum ad populum – Argumentacja odwołująca się do publiczności
Argumentum ad rem – Argumentacja do rzeczy, odnosząca się do meritum sprawy
Argumentum ad verecundiam – Argumentacja odwołująca się do szacunku, autorytetu
Argumentum a fortiori – Argument tym bardziej słuszny, jeszcze lepszy od tego przeciwnika
Arma virumque cano – Broń i męża opiewam – Wergiliusz Eneidy
Ars est celare artem – Sztuka polega na ukryciu (wysiłków) sztuki
Asinus ad lyram – Osioł przy lutni, pasuje jak wół do karety
Asinus asinorum – Osioł nad osły, osioł do kwadratu
Asinus inter simias – Osioł wśród małp, osioł wśród wyśmiewających go głupców
Audacter caluminare, semper aliquid haeret – Szkalujcie śmiało, zawsze coś przylgnie
Audentes Fortuna iuvat – Śmiałym fortuna sprzyja
Audiatur et altera pars – Należy wysłuchać także drugiej strony (przed wydaniem sądu) – Seneka Medea
Aurea mediocritas – Złote umiarkowanie, najlepsza pośrednia droga między skrajnościami – Horacy Ody
Aurea prima sata est aetas – Złoty był ów pierwszy wiek – Owidiusz Metamorfozy
Auri sacra fames! – Przeklęta żadza złota – Wergiliusz Eneida
Aut bibat aut abeat – Niech pije albo niech się wynosi – Ciceron Tuskulanki
Aut Caesar aut nihil – Albo być Cezarem albo nikim
Authos epha – gr. (On, nasz mistrz) sam (to) powiedział
Ave atque vale – Witaj (więc) i żegnaj (zarazem) – Katulla Carmen
Ave, Imperator/Caesar, morituri te salutant – Witaj, Cezarze, idący na śmierć pozdrawiają cię, pozdrowienie gladiatorów wkraczających na arenę – Swetoniusz Boski Klaudiusz

B
Beati pauperes spiritu – Błogosławieni ubodzy duchem – Ewangelia wg św. Mateusza, Wulgata
Beati possidantes – Szczęśliwi, którzy posiadają
Beatus ille qui procul negotiis – Szczęśliwy, kto zdala od interesów (uprawia ziemię ojców) – Horacy Epody
Beutus qui tenet – Szczęśliwy, kto posiada
Bella matribus detestata – Wojny znienawidzone przez matki – Horacy Ody
Bellum omnium in omnes – Wojna wszystkich przeciw wszystkim
Bene nati – Dobrze urodzony
Bene natus et possessinatus – Dobrze urodzony i posiadający ziemię (majątek)
Bis dat qui cito dat – Dwa razy daje kto prędko daje
Bis repetita placent – Rzeczy powtórzone podobają się
Bona fide – W dobrej wierze, w uczciwych zamiarach
Bonum commune – Dobro powszechne
Bonum publicum – Dobro publiczne
Bonum vinum laetificat cor hominis – Dobre wino uwesela serce człowiecze – Psalm 103, Wulgata
Brevi manu – Od ręki, bez formalności, bez zwłoki
Brutum fulmen – Nieszkodliwy piorun – Pliniusz Starszy Historia naturalna

C
Caesarem vehis, Caesarisque fortunam – Wieziesz Cezara i jego losy, Cezar do pilota statku w czasie burzy
Caeser non supra grammaticos – Cezar nie jest autorytetem dla gramatyków
Caetera desunt – reszty (niestety) brak
Campos ubi Troia fuit – pola, gdzie była Troja – Wergiliusz Eneida
Captatio benevolentiae – Zjednywanie sobie względów
Caput mundi – Głowa (stolica) świata
Carpe diem – Chwytaj dzień, korzystaj z każdego dnia – Horacy Ody
Carpent tua poma nepotes – Twoje wnuki zbiorą owoce twoje(j pracy) – Wergiliusz Eklogi
Casus belli – (oficjalna) przyczyna rozpoczęcia wojny
Casus foederis – Przypadek w którym traktat zobowiązuje państwa sprzymierzone do wspólnej akcji
Casus pascudeus – paskudna sprawa, brzydka historia
Cave ab homine onius libri – Wystrzegaj się człowieka jednej książki
Caveant consules (ne quid detrimenti respublica capitat) – Niech czuwają konsulowie (by republika nie doznała uszerbku)
Caveat actor – Niech sprawca się strzeże
Caveat emptor – Niech kupujący ma się na baczności
Cave canem – Strzeż się psa – Petroniusz Satyricon
Cedant arma togae – Niechaj zbroja ustąpi przed togą, niech nastanie pokój – Ciceron O urzędach
Cedo maiori – Ustępuje (placu) większemu (godniejszemu ode mnie)
Ceteris paribus – W tych samych (poza tym), niezmienionych warunkach
Centrum censeo (Carthaginem esse delendam) – Poza tym uważam (że Kartaginę należy zniszczyć) – Kato Starszy przy każdej okazji
Charta non erubescit – Papier się nie rumieni (ze wstydu), papier jest cierpliwy
Circulus vitiosus – Błędne koło
Civis Romanum sum – Jestem obywatelem rzymskim
(Clausula) rebus sie stantibus – Zastrzeżenie, że umowa obowiązuje tylko dopóty, dopóki stosunki istniejące przy jej zawarciu nie ulegną zmianie
Cogitationis poenam nemo patitur – Nikt nie ponosi kary za swe myśli – Ulpian Ad Edictum
Comitas gentium – Grzecznośc międzynarodowa, nie posiadające charakteru prawa zwyczaje przyjęte w stosunkach międzynarodowych
Compelle intrare – przymuś je wnijść, przymuś ich do wejścia – Ewangelia wg św. Łukasza, Wulgata
Compos mentis – Zdrów na umyśle – Tacyt Roczniki
Concordia discors – Niezgodna zgoda, roznieżna jednomyślność – Horacy Listy
Conditio sine qua non – Warunek niezbędny, nieodzowny
Consensus facit legem – Zgoda tworzy prawo
Consensus facit matrimonium – Zgoda (przyzwolenie) tworzy małżeństwo
Consensus omnium – Zgoda wszystkich ludzi
Consilium abeundi – Rada usunięcia się
Consuetudo (quasi) altera natura – Przyzwyczajenie ta jakby druga natura – Ciceron De finibus
Consummantum est – Dokonało się, stało się, dopełniło się – Ewangelia wg św. Jana, Wulgata
Contraria contrariis – Przeciwne (leczy się) przeciwnym
Coram publico – Jawnie, publicznie, przed całym światem
Credite, posteri! – Wierzajcie potomni! – Horacy Ody
Credo, quia absurdum (est) – Wierzę temu bo to niedorzeczność
Cresite et multiplicamini – Wzrastajcie i rozmnażajcie się – Księga rodzaju, Wulgata

E
Epistola enim non erubescit – List się nie rumieni – Cyceron Listy
Exegi monumentum aere perennius – Postawiłem pomnik trwalszy od spiżu – Horacy Pieśni
Ex malis eligere minima – Należy wybierać mniejsze zło – Cyceron O obowiązkach

F
Favete linguis – Milczcie w skupieniu – Horacy Pieśni
Fontes ipsi sitiunt – Nawet źródłom doskiwiera pragnienie – Cyceron

H
Homo novus – Nowy człowiek, człowiek nikomu nie znany, nowicjusz – Cyceron O powinnościach
Historia (est) magistra vitae – Historia (jest) nauczycielką życia – Cyceron O mówcy

I
In medias res – do sedna sprawy, do rzeczy – Horacy Sztuka poetycka
Invita Minerva – Bez talentu, bez natchnienia – Cyceron O obowiązkach
Ipse dixit – (on nasz mistrz) sam (to) powiedział – CyceronO naturze bogów
Ius naturale – Prawo natury – Cyceron O państwie

N
Non compos mentis – Niespełna rozumu – Cyceron Przeciw L. Pizonowi
Non omnis moriar – Nie wszystek umrę – Horacy Pieśni
Nuda veritas – Naga prawda – Horacy Pieśni

O
Odi profanum vulgus et arceo – Nienawidzę ciemnego motłochu i unikam go – Horacy Pieśni

Q
quae medicamenta non sanant, ferrum sanat – Czego nie wyleczy lekarstwo, wyleczy skalpel – Hipokrates z Kos

P
Panta rhei – Wszystko płynie – Heraklit z Efezu
Pecunia non olet – Pieniądze nie śmierdzą – Cyceron Orator
Primum non nocere – Po pierwsze nie szkodzić – pierwsze słowa przysięgi Hipokratesa z Kos

R
Remis velisque – Wiosłami i żaglami – Cyceron Rozmowy tuskulańskie

S
Salus populi suprema lex (esto) – Dobro ludu powinno być najwyższym prawem – Cyceron O prawach
Sapere aude – Odważyc się być mądrym – Horacy Listy
Silent leges inter arma – Prawa milczą w czasie wojny – Cyceron Pro Milone

U
Ubi bene, ibi patria – Gdzie dobrze tam ojczyzna – Cyceron Rozmowy tuskulańskie

V
Vita brevis, ars longa – Życie jest krótkie, sztuka zaś trwa wiecznie – Hipokrates z Kos

Strona Główna

wtorek, 12 Lipiec 2011

Aforyzmy

Aforyzm – to zwięzła, krótka wypowiedź, która wyraża prawdy życiowe, moralne.

 

Kategorie:

- Aforyzmy
- Cytaty z filmów
- Przysłowia łacińskie
- Przysłowia polskie
- Odzywki
- Złote myśli

Autorzy:

- Horacy
- Miguel de Cervantes
- William Shakespeare
- Molier
- Honore de Balzac
- Wolter
- Johann Wolfgang Goethe
- Cyprian Kamil Norwid
- Wictor Hugo
- Józef Ignacy Kraszewski
- Antoni Czechow
- Aleksander Dumas
- Boleslaw Prus
- Henryk Sienkiewicz
- Oscar Widte
- Adam Mickiewicz
- Maria Jasnorzewska-Pawlikowska
- Stanisław Jerzy Lec
- Jan Kochanowski
- Pablo Picasso